سفارش تبلیغ
صبا

سلام من از شیراز بر گشتم.من نمایشگاه طلیعه ظهور بودم.ببخشیدولی خیلی وقت ندارم  خواستم بهتون بگم
خدافظ.....


قلم زده در دوشنبه 86/6/5ساعت 9:59 عصر با قلم حنا| لطف      قالب ساز آنلاین