سفارش تبلیغ
صبا ویژن

حنا، دختری با مقنعه

نظر

امروز همه آمده بودند

هر کس از هر قشری

از پای هر قشر یک عکس گرفتم

توجیه کردنشان که چرا از کفششان عکس می گیرم بماند...!:)

همه بودند...

جوان ها...

 

 

 

 

 

پیـــــر ها...

 

 

 

با ویلچر حتا!

 

با هر کار و وظیفه ای...

 

 

 

نه کوچک ها کم گذاشتند نه بزرگ ها!

 

 

 

 

 

 

با کالسه هم :)

 

با هر رنگ و سلیقه ای!

 

 

 

 

 

 

بعضی وسط راهپیمایی هم حاضر به رها کردن کانون گرم خانواده نبودند!

 

و کسی که با پای باند پیچی شده برای دفاع از انقلاب آمده بود...

 

و..

خودم هم بودم :)

 

 

 

با یک گزارش دیگر هم به روز خواهم شد...

منتظر باشید :)

نجوا1:با عرض پوزش از کیفیت کم بعضی از عکس ها...اگه به همه میگفتم وایسید از کفشتون عکس بگیرم کارم نمیشد بعضیا تو حرکت گرفتم بد شده!

نجوا2:با عرض پوزش از حجم زیاد عکس ها...اگه همه عکسا رو میخواستم کوچیک کنم تا فردا صبح هم تموم نمیشد...!

نجوا3:ممنون از حوصله تون...

نجوا4:منتظر نظراتتون درباره عکس ها هستم :)