سفارش تبلیغ
مسابقه صبح رسانه
مسابقه صبح رسانه

حنا، دختری با مقنعه

نظر

اینجا شیراز است!

و من

یک دختر ِ شیرازی ام...

اینجا سومین شهر مذهبی ایران است...

اینجا زادگاه حافظ است و دیار سعدی

اینجا شیراز است

شاید پایتخت فرهنگی ایران

و بسی شرمنده ام که اینجا شیراز است

و بسی خجل زده ام که من شیرازی ام!

خبر داری شیراز را چه شده است؟!

خبر داری جوانانش که باید مایه ی افتخار ما باشند پیش چشم دنیا شرمنده مان کرده اند؟!

اینجا شیراز است عزیزِدل!

مدتیست در همین شیراز ِ مذکور جنبش خود جوش راه انداخته اند

جنبش خود جوش عرض اندام!

تا دیروز اعتراض داشتیم به شو های لباس که قلب تپنده مد ِغرب در ایران است

و که بیایید ثابت کنید این نمایش های لباسی برای جوانان چه فایده ای دارد؟!

تا دیروز ها آرام آرام

قدم قدم

سرگردم این ها بودیم

هر از گاهی

در مجلسی

بین خود اعتراضی می کردیم

و می گذشت

انگار ذره ذره برای ملت عادی شد

عادی شد که بدون هیچ استقلالی از خود تمام الگوی خود را از این شو های ِ از غرب تقویت شده بگیرند

عادی شد...

گذشت...

شنیدی در شیراز چه خبر است؟!

شنیدی به همین اسم که برای مردم دیگر خیلی عادیست آومده اند و نمایش عرض اندام راه انداخته اند؟!

شنیده چند باری مراسم گرفته اند و زیبا ترین دختر ها و زیبا ترین پسر ها را انتخاب کرده اند؟!

شنیدی ؟

شنیدی همه بی تفاوت اند از لِه شدن ِ اخلاق اسلامی؟!

راستی

بگو ببینم

تو

شنیدی در مقابل جنبش خود جوش عرض اندام هنوز جنبش خود جوش عرض اخلاق به پا نخواسته؟!

شنیدی؟

.

.

.

.

اینجا شیراز است...

سومین شهر مذهبی ایران!

زادگاه حافظ و دیار سعدی....

 

 

نجوا 1:من واقعا از اینکه تو شیراز زندگی میکنم شرمندم!

نجوا 2:مسئولین محترم شیراز!سه تا همایش برگزار کردن!چهارمیش 21 بهمن!قراره برای بار چهارم هم خواب بمونید؟!

نجوا 3:هر کس اطلاعات بیشتری در این زمینه خواست کافیه "شیراز مدلینگ" رو سرچ کنه...حتما جواب میگیره!

نجوا 4:برای دفع بلا از شهر دعا کنید...

نجوا 5:...