سفارش تبلیغ
صبا

من افتخار می کنم 

که در کشوری زنده گی می کنم

که

....

...

..

.

ساده بگویم

خیلی

خیــــــلی

قدرتمند است...!

 

ایران

 

نجوا 1: توانایی استفاده از آرایه های ادبی درباره این عظیــــم کشور را...ن د ا ش ت م . . .

نجوا 2:شما هم افتخار کنید...

نجوا 3:التماس دعا

نجوا 4:...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


قلم زده در یکشنبه 91/6/5ساعت 4:0 عصر با قلم حنا| لطف      قالب ساز آنلاین