سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

حنا، دختری با مقنعه

نظر

یادش به خیر اون قدیما...

البته من خیلی سال پیشا نبودم اما تا همین چند سال پیشا هم مثلا رحلت پیامبر که بود یه خورده به دنیا میخورد که عزاداری باشه از یکی میپرسیدی چه خبره درست جواب میداد...میگفتی چرا تعطیله میگفت آخه عزاداریه...

اما چند روز پیشا همکلاسی هام خوشحال بودن...می گفتن خوبه تعطیله...سه روز بی کاریم ... چند نفر که برنامه سفر به سپیدان و برف بازی و این چیزا رو هم چیدن گفتم روز شهادت خوش بگذره گفتن «اٍ؟ مگه شهادته؟؟؟ راستی چه خبره که تعطیله؟؟؟»

مردم هم خوب خوشن!!!

نمیدونم 20 سال دیگه ،چه خبره؟؟؟


نظر

1

2

3

4

و....

تا40

چهلمین روز هم رسید.

او تازه بر سر مزار برادر بازگشت...

برای زینب است که دیر زود میشود...