سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

حنا، دختری با مقنعه

نظر

دوتا آینه تو خونه هست...یکی دور تا دورش مربع های رنگی رنگی...یکی با یه قاب خشک قهوه ای.

آینه رنگیه رو دوست دارم.توش نگاه میکنم بهم انرژی میده...

آینه قهوه ایه رو دوست ندارم.توش نگاه میکنم از دنیام نا امید میشم... حتی اگه چند ثانیه بعدش تو اون رنگیه خودمو نگاه کنم...

خیلی فرق داره آدم خودشو تو چه آینه ای نگاه کنه...خیلی...!

آینه

 

پ.ن:"المومن مرآه المومن"


نظر

کانال 1:بدبختی و بدبختی و بدبختی...

کانال3:بدبختی و کینه و بدبختی...

کانال5:بدبختی و مرگ و بدبختی...

خدا میدونه آخر و عاقبت کارگردانا چی میشه...؟!چرا نباید بنویسم : خوشبختی و خوشبختی و بدبختی؟!

چرا غم ها رو جدا به تصویر میکشن شادی ها رو هم اصلا نمیکشن!

نتیجه یک روز دیدن این فیلم ها برای من فقط این بود که شب خوابی دیدم که شب بعد میترسیدم بخوابم!

با تشکر از کارگردانان فیلم های بدبختی بابت اینهمه اضطراب قبل از خواب...

بدبختی تا ثریا

پ.ن:چرا باید یه خانم دکتر چادری بزرگترین منبع کینه تو یه سریال باشه؟!


نظر

وقتی بعد از ماه ها...یه شب...فقط یه شب اونم چند ساعت...
میشه که بشه بیام جمکران...دلم میگیره یهو...!

وقتی نمازتو میخونم بغضم میشکنه یهو...

وقتی میام وگلدسته های قشنگ اونجا رو میبینم...دلم قفل و بند بهش میخوره یهو...

وقتی پامو میذارم تو حیاط اونجا یهو های زیادی اتفاق میفته که من...تو شیراز حتی یکیشم نمیبینم...

یهو میخوام یهو...

جمکران

یهو نوشت:دعا کنید زود تر از وقتش برم...