سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

حنا، دختری با مقنعه

نظر

سلام
از بس که از زل زل زل زلزه ترسیدم نمی دونم چی بگم . متاسفانه از بس ترسیدم فرصت نشد مقنعه ام رو سر کنم . با کلی جیغ و داد و فریاد و یا علی گفتن از ترس رفتم پشت مبل قایم شدم . بابام که خواب بود دوید و دست من رو گرفت و کشید توی حیاط . برای این اینقدر ترسیدم که اولین بار بود زلزله دیدم . همه وقتی اولین بارشونه زلزله می بینن خیلی براشون جالبه . ولی من برعکس هنوز تا اسم یه اتفاق میاد فکر می کنم فقط زلزله هست و وقتی اسم زلزله میاد مو به تنم سیخ میشه . امیدوارم که دفعه بعدی مانورهای زلزله کشک نباشند . این دفعه که کشک بودند چون تا در نزده میان تو آدم تمام جاهای قایم شدن و پناه گرفتن یادش میره . شاید برای شما کشک نبوده ، ماست یا دوغ بوده ولی بالاخره برای من به هیچ دردی نخورد .

مانور زل زل زل زلزله