سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

حنا، دختری با مقنعه

نظر

یالطیف
دیروز روز بدشانسی من بود.
آخه می دونی چیه؟ درسته میگن تا3نشه بازی نشه الان هم همین طوربود.
1- صبح که رفتم کلاس زبان ثبت نام کنم کلاساش مختلط بود .
2-عصر رفتم کلاس بدمینتون که کلاساشون اون روز نبود.
و3-شب رفتم مسجد محلمون کلاس ثبت نام کنیم اونم مال پسرا بود.
 خب شمابگین...  من باید چه کارکنم ؟