سفارش تبلیغ
صبا

یالطیف
دیروز روز بدشانسی من بود.
آخه می دونی چیه؟ درسته میگن تا3نشه بازی نشه الان هم همین طوربود.
1- صبح که رفتم کلاس زبان ثبت نام کنم کلاساش مختلط بود .
2-عصر رفتم کلاس بدمینتون که کلاساشون اون روز نبود.
و3-شب رفتم مسجد محلمون کلاس ثبت نام کنیم اونم مال پسرا بود.
 خب شمابگین...  من باید چه کارکنم ؟قلم زده در سه شنبه 86/4/19ساعت 2:36 عصر با قلم حنا| لطف      قالب ساز آنلاین