سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

حنا، دختری با مقنعه

نظر
نوشته ی منو دریافت میکنید از مرکز استان فارس شهر بزرگ شیراز.من این جا خیلی سرم  شلوغ آخه درگیر عروسی یک عروسی هستم. ولی هر از گاهی یه سری به شما میزنم ولی به شرطی که شما هم به من سر بزنید.
باشه؟
تا میتونم میام ولی فعلا
خدا حافظ......

نظر
یاه ه لطیف هه هه
ببخشید که ه ه ه ه دیررسیدم آخه یه چند روزی شمال بودیم جای شما خالی بود.هه هه هه
ببخشیدکه هی نفس نفس می زنم آخه خیلی عجله کردم تا زود بهتون برسم ولی با کلی دنگ وفنگ الآن رسیدم.
البته به شما.
وای خیلی هیجان زده بودم هستم خواهم بود.آخه برای اولین بار دریای خزر را دیدم شاید برای شما این طور نباشه ولی برای من که خیلی جالب بود.فعلا وقت ندارم.
خداحافظ